AND
883 documents
return to data set
   
883 results (1/10 pages)     12345678910       
filter by Full reference  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
974

ID: 974

"'Dianshizhai huabao' suo zhanxian zhi jindai lishi mailuo" “點石齊畫報” 所展現之近代歷史脈絡

Year: 2003

Type: Book chapter

Author(s): Wang Ermin 王爾敏

Language: Chinese

Keywords: culture; press; visual

4156

ID: 4156

"'Gudao' shiqi shanghai laozi guanxi zhong de minzu zhuyi "孤岛"时期上海劳资关系中的民族主义

Year: 2016

Type: Journal article

Author(s): Zhang, Fuyun zhang 张福运

Language: Chinese

Keywords: war; nationalism; Japan; China; labor; worker; business; capital

2263

ID: 2263

"'Haishang hualie zhuan' qinglou shijie de dushi wenhua tezheng" 《海上花列传》青楼世界的都市文化特征 (Metropolitan Culture Characters in the 'Flowers of Shanghai' novel)

Type: Journal article

Author(s): Fan, Yumei 樊玉梅,Liu, Shangsheng 刘上生

Language: Chinese

Keywords: woman; gender; prostitution; literature; cultural; social; pdf

2255

ID: 2255

"'Shebao' guanggao zhong shiye de wan qing shqnghqi shehui" 《申报》广告视野中的晚清上海社会 (Shanghai Society in the Late Qing through Shenbao Advertisements)

Type: Dissertation

Author(s): Chen, Lilin 陈昱霖

Language: Chinese

Keywords: culture; press; newspaper; social; pdf

2271

ID: 2271

"'Su wei hu di jiaohui zhongxue zhi guan'. jindai shanghai xuhui gongxue yanjiu" 素為滬地教會中學之冠——近代上海徐匯工學研究 (A study of Xuhui College in modern Shanghai)

Year: 2010

Type: Journal article

Author(s): Ma, Xueqiang 馬學強

Language: Chinese

Keywords: education; school; missionary; religion; foreigner

2100

ID: 2100

"'Zhuiqiu duli' huo 'chongshang modeng'? Jindai shanghai nüdianzhiyuan de chuxian ji qi xingxiang suzao" ‘追求獨立’ 或 ‘崇尚摩登’? 近代上海女店職員的出現及其塑造 ("Seeking independence" or "Coveting modernity"? The emergence of women clerks and the formation of their images in modern Shanghai)

Year: 2006

Type: Journal article

Author(s): Lien, Ling-ling 連玲玲

Language: Chinese

Keywords: women; social; gender; economic

495

ID: 495

"19 shiji 80 niandai shanghai gupiao jiaoyi de xingsuai" [The rise and fall of the Shanghai stock market in the 1880's]

Year: 1999

Type: Journal article

Author(s): Peng, Houwen

Language: Chinese

Keywords: economy

422

ID: 422

"1920 Niandai chuqi shanghai shangren de minzhi yundong: dui junfa shiqi shangren zhengzhi liliang de chongxin pinggu" [The Shanghai merchants' popular government movement of the early 1920's: a reevaluation of merchants' political power during the warlord period]

Year: 1999

Type: Journal article

Author(s): Li, Dajia

Language: Chinese

Keywords: political

2257

ID: 2257

"1927-1937 nian shanghai shiye renqun zaijiuye zhuangkuang shulüe" 1927 —1937 年上海失业人群再就业状况述略 (A sketch of re-employment of the unemployed people in Shanghai during 1927 —1937)

Year: 2004

Type: Journal article

Author(s): Chen, Wenbin 陈文彬

Language: Chinese

Keywords: social; economic; pdf

3010

ID: 3010

"1940 niandai houqi hu gang jian zijin liudong ji yingxiang"   1940年代後期滬港間資金流動及影響  (The circulation of capital between Shanghai and Hong Kong and its impact in the late 1940s)

Year: 2011

Type: Journal article

Author(s): Zhang, Xiuli 張秀莉

Language: Chinese

Keywords: economic; bank; finance; capital; money; currency; war; inflation

2075

ID: 2075

"A Big Ben with Chinese characteristics: the Customs House as urban icon in Old and New Shanghai"

Year: 2006

Type: Journal article

Author(s): Wasserstrom, Jeffrey N.

Language: English

Keywords: urban; space; architecture

2078

ID: 2078

"A Decisive Turning Point in Sino-Japanese Relations: The 'Senzaimaru' Voyage To Shanghai of 1862"

Year: 2008

Type: Journal article

Author(s): Fogel, Joshua A.

Language: English

Keywords: foreign; social

2114

ID: 2114

"A history of laughter: Comic culture in early twentieth-century China"

Year: 2008

Type: Dissertation

Author(s): Rea, Christopher Gordon

Language: English

Keywords: culture; cultural

3156

ID: 3156

"A Study of Daily Life in Shanghai during the Isolated Island Period"

Year: 2014

Type: Journal article

Author(s): Fei, Yao

Language: English

Keywords: war; civilian:military; Sino-Japanese War; armed forces; government

2284

ID: 2284

"A Study on the Transformation of Foreign Trade between North Ports and Shanghai"

Year: 2008

Type: Journal article

Author(s): Tang, Qiaotian

Language: Chinese

Keywords: economic; foreigner

485

ID: 485

"America's Participation in the Military Defense of Shanghai, 1931-1941"

Year: 1978

Type: Dissertation

Author(s): Nolan, William Francis

Language: English

Keywords: war; foreigners

563

ID: 563

"Arts and life: Public and private culture in Chinese art periodicals, 1912-1937"

Year: 1994

Type: Dissertation

Author(s): Waara, Carol Lynne

Language: English

Keywords: culture; press

3018

ID: 3018

"Bai ling li ren: jin dai Shanghai de nü zhi yuan"  白領麗人: 近代上海的女職員  (White collar beauties: female employees in modern Shanghai)

Year: 2011

Type: Journal article

Author(s): Jiang, Wenjun 江文君

Language: Chinese

Keywords: labor; social; gender; women

1900

ID: 1900

"Bashi yu dihuo yundong zhong de jiang-zhe shangren: yi 'wusi', 'wusa' wei zhongxin" 罷市與抵貨運動中的江浙商人: 以'五四','五卅'為中心

Year: 2003

Type: Journal article

Author(s): Feng Xiaocai 馮筱才

Language: Chinese

Keywords: social; political; foreigners

2273

ID: 2273

"Beiyang shiqi 'beisihang' zai shanghai 北洋時期'北四行'再上海 (The 'four northern banks' in Shanghai during the Beiyang government period)

Year: 2010

Type: Journal article

Author(s): Zhu, Jing 諸 靜

Language: Chinese

Keywords: economic; finance; bank, finance, money, economy

3152

ID: 3152

"Between Accommodation and Resistance: Pingtan Storytelling in 1960s Shanghai"

Year: 2014

Type: Journal article

Author(s): He, Qiliang

Language: English

Keywords: social; culture; cultural

348

ID: 348

"Cantonese Business Networks in Late Nineteenth Century Shanghai: The Case of the Kwang-Chao Kung-So"

Year: 1994

Type: Journal article

Author(s): Lai, Chi-Kong

Language: English

Keywords: economy; social; elites; civic

3023

ID: 3023

"Chuanjiaoshi yu shanghai meiguo xuexiao de chuangban (1896-1912)"  傳教士與上海美國學校的創辦 (Missionaries and the establishment of the Shanghai American School)

Year: 2011

Type: Journal article

Author(s): He, Fangyu 何方煜

Language: Chinese

Keywords: education; school; foreigner; religion; missionary; Protestant

1969

ID: 1969

"Chūgoku-Nihon ni okeru [bunka] toiu honyakugo no seiritsu - Shinmatsu Shanhai taizai no igilisu jin senkyōshi edokinsu ni yoru [Girisha tame saigoku bunka no so]no shippi o megutte" 中国·日本における「文学」という翻訳語の成立―清末上海滞在のイギリス人宣教師エドキンスによる「希臘為西国文学の祖」の執筆をめぐって―"

Year: 1998

Type: Journal article

Author(s): Li Zheng 李征

Language: Japanese

Keywords: literature; cultural

2140

ID: 2140

"Collaboration within Collaboration: Zhou Fohai's Relations with the Chongqing Government, 1942-1945"

Year: 2008

Type: Journal article

Author(s): Martin, Brian G.

Language: English

Keywords: political; war

2123

ID: 2123

"Common Sense in Shanghai: The Shanghai General Chamber of Commerce and Political Legitimacy in Republican China"

Year: 2000

Type: Journal article

Author(s): Fox, Josephine

Language: English

Keywords: social; political

475

ID: 475

"Conflict and cooperation in Sino-British business, 1860-1911: the impact of the pro-British commercial network in Shanghai"

Year: 2002

Type: Journal article

Author(s): Motono, E.

Language: English

Keywords: economy; foreigners

2144

ID: 2144

"Cong "jieshou" dao "chongzu". Zujie lunxian shiqi riben dangju dui shanghai de jingji zhengce quxiang" 从"接收"到"重组"。 租界淪陷初期日本當局對上海的經濟政策取向 ("From "taking over" to "restructuring". The economic policy orientation of the Japanese authorities towards Shanghai in the early occupation period of the foreign settlements)

Year: 2009

Type: Journal article

Author(s): Gan, Huijie 甘慧杰

Language: Chinese

Keywords: economic; foreigner

2102

ID: 2102

"Cong lingshou geming dao xiaofei geming: yi jindai shanghai baihuo gongsi wei zhongxin" 從零售革命到消費革命: 以近代上海百貨公司為中心 (From retail revolution to consumption revolution:Deparment stores in modern Shanghai)

Year: 2008

Type: Journal article

Author(s): Lien, Ling-ling 連玲玲

Language: Chinese

Keywords: economic; business; social

3078

ID: 3078

"Cong xiaozhong shechipin dao daozhong chuanmei: jindai shanghai shouyinji shichang yanjiu (From minority luxury to mass media: a study of the radio market in modern Shanghai)  從小眾奢侈品到大眾傳媒 近代上海收音機市場研究

Year: 2012

Type: Journal article

Author(s): Jiang, Hong 姜 紅, Song Zuanyou 宋鉆友

Language: Chinese

Keywords: social; economic; science; technology; radio

2073

ID: 2073

"Cong zhishi tizhi zhongxin zou xiang ziyou meiti shichang -- 'Xinyuepai' wenren zai shanghai" 從知識體制中心走向自由媒體市場 --'新月派'在上海(From center of intellectual system to free media market -- The 'New Moon School' literati in Shanghai)

Year: 2008

Type: Journal article

Author(s): Ye Zhongqiang 葉中強

Language: Chinese

Keywords: cultural; culture

2131

ID: 2131

"Construction methods for the Shanghai Stock Exchange Indexes: 1870-1940"

Type: Journal article

Author(s): Fan, Wenzhong

Language: English

Keywords: economic

2050

ID: 2050

"Das Eigene im Fremden Arkitektur and Stadgestalt Shanghais im Speigel europäischer Entwicklungen"

Year: 1994

Type: Journal article

Author(s): Kaltenbrunner, Robert

Language: German

Keywords: space; urban; architecture

447

ID: 447

"Designing China's Urban Future: the Greater Shanghai Plan, 1927-1937"

Year: 1990

Type: Journal article

Author(s): MacPherson, Kerrie L

Language: English

Keywords: space;

2101

ID: 2101

"Dianfanyi huo weiji? 'Richang shenghuo' zai zhongguo jindaishi yanjiu de yingyong ji qi wenti" 典範抑或危機? ‘日常生活’在中國近代史研究的應用及其問題 (Paradigm or crisis? "The everyday" in modern Chinese history)

Year: 2006

Type: Journal article

Author(s): Lien, Ling-ling 連玲玲

Language: Unknown

Keywords: social

2041

ID: 2041

"Domesticating an alien medium: Incorporating the Western-style newspaper into the Chinese public sphere"

Year: 2007

Type: Book chapter

Author(s): Mittler, Barbara

Language: English

Keywords: culture; cultural; press

38

ID: 38

"Du dessin de presse à la photographie (1878-1914): histoire d'une mutation technique et culturelle"

Year: 1992

Type: Journal article

Author(s): Ambroise-Rendu, Anne-Claude

Language: French

Keywords: photography; visual;

2245

ID: 2245

"Du Yuesheng yu shanghai difang xiehui" 杜月笙与上海市地方协会

Year: 2003

Type: Journal article

Author(s): Bai, Huashan 白华山

Language: Chinese

Keywords: political; social; pdf

3154

ID: 3154

"Encountering the Dilemma of Change in the Architectural and Urban History of Shanghai"

Year: 2014

Type: Journal article

Author(s): Liu, cary

Language: English

Keywords: urban; space; city; housing

203

ID: 203

"Expatriate Writers, Expatriate Readers: English-Language Fiction Published along the China Coast in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries",

Year: 2003

Type: Dissertation

Author(s): Hardy, Steven Ralph

Language: English

Keywords: literature; culture; foreigners;

2285

ID: 2285

"Expo 2010: A Historical Perspective"

Year: 2010

Type: Journal article

Author(s): FERNSEBNER, SUSAN R.

Language: English

Keywords: urban; economic; foreigner

1590

ID: 1590

"Friedrich Schiff: Maler dreier Kontinente“

Year: 2001

Type: Journal article

Author(s): Kaminski, Gerd

Language: German

Keywords: visual

2286

ID: 2286

"From Mudflats to Cyber-Hub? The Shanghai Experience, 1842-2009"

Year: 2009

Type: Journal article

Author(s): Horesh, Niv

Language: English

Keywords: cultural; culture; urban

3021

ID: 3021

"Fu'ermosi" bao "wu sha can an" jia shu fu xue jin wen ti bao dao zha ji  "福爾摩斯" 報 "五卅慘案"家屬撫恤金問題報導劄記  (The issue of indemnities to the victims' families in the May 30th Movement as reposted in Sherlock Holmes)

Year: 2011

Type: Journal article

Author(s): Hong, Yu 洪 煜

Language: Chinese

Keywords: political; fiction; press; media

2306

ID: 2306

"Gaolangqiao: 1914-1949 nian hudong yi ge mianfangzhi gongren shenghuo qu de xingcheng 高郎桥:1914-1949年沪东一个棉纺织工人生活区的形成 (Gaolang Qiao: Formation of a Cotton Mill Workers' Residence Zone in Eastern Shanghai from 1914 to 1949) - Part 1

Year: 2005

Type: Journal article

Author(s): Luo, Suwen 罗苏文

Language: Chinese

Keywords: social; urban; space; labor

1724

ID: 1724

"Gongbuju yu shanghai luzheng" 工部局与上海路政 (The Shanghai Municipal Council and road policy)

Year: 1989

Type: Journal article

Author(s): Yuan Xieming 袁燮铭

Language: Chinese

Keywords: urban; Bund; space

1806

ID: 1806

"Guanyu jiu shanghai zhongwai luming yanjiu de zai shangque 于旧上海中外路名研究的再商榷——答《旧上海中外路名研究辨正之辨正》 (A Study on the Chinese and Romanized Street Names of Old Shanghai)

Year: 2004

Type: Journal article

Author(s): Chen, Zhangguo 陈章国

Language: Chinese

Keywords: urban; space; street

2258

ID: 2258

"Guanyu jiu shanghai zhongwai luming yanjiu de zaishangque" 关于旧上海中外路名研究的再商榷 ——— 答《旧上海中外路名研究辨正之辨正》 (A Study on the Chinese and Romanized Street Names of Old Shanghai)

Year: 2004

Type: Journal article

Author(s): Chen, Zhangguo 陈章国

Language: Chinese

Keywords: urban; space; road; pdf

2009

ID: 2009

"Gudao" shiqi de "wenhuibao" yanjiu “孤岛”时期的《文汇报》研究

Year: 2007

Type: Dissertation

Author(s): Zhou Lihua 周立华

Language: Chinese

Keywords: cultural; political

504

ID: 504

"Gutenberg in Shanghai: Mechanized printing, modern publishing, and their effects on the city, 1876-1937"

Year: 1996

Type: Dissertation

Author(s): Reed, Christopher Alexander

Language: English

Keywords: culture; economy; industry

2142

ID: 2142

"Health and Hygiene in Mass Mobilization: Hygiene Campaigns in Shanghai, 1920–1945"

Year: 2008

Type: Journal article

Author(s): Nakajima, Chieko

Language: English

Keywords: social; health; hygiene; power; medicine; culture

2033

ID: 2033

"History, legend, and Treaty Port Ideology, 1925-1931"

Year: 1993

Type: Book chapter

Author(s): Bickers, Robert A.

Language: English

Keywords: foreign; social; political

1899

ID: 1899

"Hu an jiaoshe, wusa yundong yu yi jiu er wu nian de zhizhengfu" 滬案交涉,五卅運動與一九二五年的執政府

Year: 2004

Type: Journal article

Author(s): Feng Xiaocai 馮筱才

Language: Chinese

Keywords: political; education; municipal; foreigner

2071

ID: 2071

"jidianzhong dayang? lun jiu shanghai liang jie weirao gonggong yule changsuo guanmen shijian de jiaoshe 幾點鐘打烊? 論舊上海兩界三方圍繞公共娛樂場所關門時間的交涉 (What time does it close? Negotiations between municipal administrations, businesses, and citizens over the closing time of public recreation areas in treaty-port Shanghai)

Year: 2006

Type: Journal article

Author(s): Ma Jun 馬 軍

Language: Chinese

Keywords: social; foreign

3012

ID: 3012

"Jiefang chuqi shanghai guoying qiye jiu gongzi zhidu de chubu gaizao"  解放初期上海國營企業舊工資制度的初步改造  (The initial reform of the old wage system in state-run companies in early-liberation Shanghai)

Year: 2011

Type: Journal article

Author(s): Zhu, Ting 朱 婷

Keywords: economic; industry; company; wage; salary; worket; labor

947

ID: 947

"Jiekai fengbi shehui de shenmi miansha -- Tupian zhong de shanghai ribenren juliumin" 揭開封閉社會的神秘面紗 -- 圖片中的上海日本人居留民 (To raise the secret veil of a closed society: Japanese residents of Shanghai through photographs)

Year: 2003

Type: Book chapter

Author(s): Chen, Zu'en 陳祖恩

Language: Chinese

Keywords: foreigners; photography; social

445

ID: 445

"Jieshao riben aizhi daxue suo cang zhongguo jindaishi guanxi ziliao: kazuyama bunko yu yamada yoshimasa, junsaburo dang'an" [An introduction to materials related to modern Chinese history held in Aichi University, Japan: the Kazuyama Archive and the Yamada Yoshimasa and Yamada Junsaburo documents]

Year: 1998

Type: Journal article

Author(s): Ma, Changyi; Huang, Yingzhe, transl.

Language: Chinese

Keywords: education; sources

2287

ID: 2287

"JINDAI SHANGHAI BAOFAN ZHIYE QUNTI YANJIU 近代上海包飯職業群體研究

Year: 2008

Type: Journal article

Author(s): Hong, Yu

Language: Chinese

Keywords: economic; social

3008

ID: 3008

"Jindai shanghai fazujie diji bangongshi ji yu faguo de yuanyuan (1917-1943)  近代上海法租界地籍辦公室及其與發過的淵源  (The cadastral bureau of the French Concession in Shanghai and its origin with France)

Year: 2011

Type: Journal article

Author(s): Mou, Zhenyu 牟振宇

Language: Chinese

Keywords: political; economic; municipal; land; real estate; map; cadastre

2268

ID: 2268

"Jindai shanghai fujianren qunti jiegou yu tedian" 近代上海福建人群体结构与特点 (Composition and Characteristics of the Organizations of Fujian People in modern Shanghai)

Year: 2008

Type: Journal article

Author(s): Gao, Hongxia 高红霞

Language: Chinese

Keywords: social; political

3081

ID: 3081

"Jindai shanghai gonggong zujie xunbufang de sheli yu fenbu"  近代公共租界巡捕房的設立與分佈 (The establishment and distribution of police stations in the International Settlement of Shanghai)

Year: 2012

Type: Journal article

Author(s): Wu, Heng 吳 恒

Language: Chinese

Keywords: police; urban; city; social; economic

2262

ID: 2262

"Jindai shanghai kouan shichang dui neidi shichang de fushe he zhidao" 近代上海口岸市场对内地市场的辐射和制导 (Modern Shanghai Port Market and its impact on Inland Market)

Year: 2004

Type: Journal article

Author(s): Fan, Weiguo 樊衛國

Language: Chinese

Keywords: economic; region; space

2266

ID: 2266

"Jindai shanghai minshang zhengti tuique ji qi yuanyin" 近代上海闽商整体退却及其原因 (On the Retreat of Fujian Businessmen from Modern Shanghai)

Year: 2008

Type: Journal article

Author(s): Gao, Hongxia 高红霞

Language: Chinese

Keywords: social; political; pdf

2157

ID: 2157

"Jindai zhabei de subeiren (1900-1949) 近代閘北的蘇北人 (Subei people in Zhabei in the modern era, 1900-1949, 1900-1949)

Year: 2006

Type: Dissertation

Author(s): Cai, Liang 蔡 亮

Language: Chinese

Keywords: social; space; urban; pdf

2235

ID: 2235

"Jindaihua de "tui" yu "jin". Jindai shanghai dianbao tongxin de jiaoshe" 近代化的"退"與"進" . 近代上海電報通信權的交涉 (Withdrawal and progress of modernization. Negotiation on the telecommunication rights in modern Shanghai)

Year: 2010

Type: Journal article

Author(s): Han, Jing 韓 晶

Language: Chinese

Keywords: political; foreigner; economic

2288

ID: 2288

"Jingguan de lishi biaoshu jiqi lujing: lianlun "Shanghai chengshi renwen lishi ditu" de zhizuo he yunyong" 景觀的歷史表述及其路徑: 聯論‘上海城市人文歷史地圖’ 的製作和運用

Year: 2010

Type: Journal article

Author(s): Su Zhiliang 苏智良 ; Wu Junfan 吳君範

Language: Chinese

Keywords: urban; cultural; space; map

2043

ID: 2043

"Joining the global imaginaire:The Shanghai Illustrated Journal Dianshizhai huabao"

Year: 2007

Type: Book chapter

Author(s): Wagner, Rudolf G.

Language: English

Keywords: culture; cultural; press

3017

ID: 3017

"Kangzhan qianxi shanghai GDP ji jiegou tanxi -- yi 1936 nian wei li" 抗戰前夕上海GDP 及結構探析(An analysis of Shanghai GDP and its structure, with 1936 as a case study)

Year: 2011

Type: Journal article

Author(s): Li, Dunrui 李敦瑞; Zhu, Hua 朱 華

Language: Chinese

Keywords: economy; economics; industry; trade; service; war

235

ID: 235

"Kindai shanhai ni okeru itai shori mondai to shimei kosho—dokyo girudo to Chugoku no toshika" 近代上海における遗体处理问题と四明公所 - 同乡ぎるどと中国の都市化 (The management of human remains in modern Shanghai and the Siming Gongsuo—Native-place guilds and China's urbanization),

Year: 1994

Type: Journal article

Author(s): Hiroyuki Hokari 帆苅浩之

Language: Japanese

Keywords: social; death; guilds;

171

ID: 171

"Kokusai renmei hoken kikan to shanhai no eisei: 1930 nenda no korera yobo” 国際連盟保健機関と上海の衛生:1930年代のコレラ予防 [The League of Nations Health Organization and public health in Shanghai: the cholera prevention movement of the 1930's]

Year: 2004

Type: Journal article

Author(s): Fukushi, Yūki   福士由紀

Language: Japanese

Keywords: social; health; hygiene; state; power;

2289

ID: 2289

"Land Price in Late Qing Dynasty and Its Impact on Early Urbanization of Shanghai"

Year: 2009

Type: Journal article

Author(s): WANG, Shao-qing

Language: English

Keywords: economics; urban; space

2118

ID: 2118

"Laszlo E. Hudec and modern architecture in Shanghai"

Year: 2005

Type: Dissertation

Author(s): Liu, Bingkun 劉秉琨

Language: English

Keywords: architecture; urban

2104

ID: 2104

"Leisure, patriotism, and identity: The Chinese Career Women's Club in wartime Shanghai"

Year: 2006

Type: Book chapter

Author(s): Lien, Ling-ling

Language: English

Keywords: social; leisure; labor

120

ID: 120

"Les intellectuels non-engagés et l'opinion publique en Chine,1945-1949"

Year: 1983

Type: Dissertation

Author(s): Castelino, Noël

Language: French

Keywords: culture; press; media; elites; intellectuals;

3015

ID: 3015

"Lin Bei jinjia: Shanghai ren zai xianggang"

Year: 2011

Type: Journal article

Author(s): Lin Bei, Jinjia

Keywords: social; education; university; guild

2034

ID: 2034

"Locating Old Shanghai: Having fits about where it fits"

Year: 2000

Type: Book chapter

Author(s): Wasserstrom, Jeffrey N.

Language: English

Keywords: social; space; urban

2143

ID: 2143

"Lüelun jindai shanghai tongye yegui zhi biange" 略論近代上海同業業規之變革 (A discussion of the evolution of industry regulations in modern Shanghai)

Year: 2009

Type: Journal article

Author(s): Fan, Weiguo 樊衛國

Language: Chinese

Keywords: economic; social

2242

ID: 2242

"Lun 1935 nian jinrong konghuang zhong de "xiao san hang" gaizu" (On the reshuffle of the "Three small banks" in the 1935 financial panic" 论1935年金融恐慌中的“小三行”改组

Year: 2009

Type: Journal article

Author(s): Zhang, Xiuli 张秀莉

Language: Chinese

Keywords: economic

2241

ID: 2241

"Lun jindai shanghai waizi qiye de lujing xuanze" (On the choice of development road of foreign enterprises in modern Shanghai) 论近代上海外资企业的路径选择

Year: 2009

Type: Journal article

Author(s): He, Shuijin 贺水金

Language: Chinese

Keywords: economic; foreigner

3011

ID: 3011

"Lun Zheng Guanying yu shanghai"  論鄭觀應與上海  (On Zheng Guanying and Shanghai)

Year: 2011

Type: Journal article

Author(s): Shao, Jian 邵 建

Language: Chinese

Keywords: political; economic; industry; literati

2030

ID: 2030

"Magic and Modernity in China"

Year: 2004

Type: Journal article

Author(s): Pang, Lai Kwan

Language: English

Keywords: culture; cultural

604

ID: 604

"Making the artist: Ren Bonian (1840--1895) and portraits of the Shanghai art world "(China)

Year: 2001

Type: Dissertation

Author(s): Wue, Roberta May-Hwa

Language: English

Keywords: culture

1671

ID: 1671

"Market Towns and Waterways: The County of Shanghai-hai from 1840 to 1910"

Year: 1977

Type: Book chapter

Author(s): Elvin, Mark

Language: English

Keywords: region; space

2290

ID: 2290

"Middlemen in the Chinese Welfare State: The Role of Philanthropists in Refugee Relief in Wartime Shanghai"

Year: 2011

Type: Journal article

Author(s): Dillon, Nara

Language: Unknown

Keywords: social; economic; political

1898

ID: 1898

"Mingshi. zhengzhi. renshi. Guanyu minchu shangren tuantishi yanjiu de ji dian sikao" 名實.政治.人事. 關於民初上海商人團體史的幾點思考

Year: 2006

Type: Journal article

Author(s): Feng Xiaocai 馮筱才

Language: Chinese

Keywords: social; political

2291

ID: 2291

"Minguo Shanghai tongzijun jiaoyu ji qi yingxiang" 民國上海童子軍教育記及其影響

Year: 2009

Type: Journal article

Author(s): Zhai, Hai-tao, and Ying He

Language: Chinese

Keywords: political; military; social

2264

ID: 2264

"Minguo shiqi shanghai shangbiao susong an xiushi" 民国时期上海商标诉讼案透视 (Insight in to litigation cases of trademark in Shanghai in the Republican period)

Type: Journal article

Author(s): Feng, Qiuji 冯秋季

Language: Unknown

Keywords: economic; legal; pdf

2119

ID: 2119

"Municipal waste management in Shanghai, 1866-1949"

Year: 2009

Type: Dissertation

Author(s): Tong, Cheuk-kei 唐卓姬

Language: English

Keywords: urban; social

2240

ID: 2240

"Neixianghua yu waixianghua - kaibu hou shanghai ningbo liang gang butong de fazhan taishi" (Introversion and extroversion - Two different development trends of Shanghai harbor and Ningbo harbor before and after their opening as commercial ports) 内向化与外向化——开埠前后上海、宁波两港不同的发展态势

Year: 2009

Type: Journal article

Author(s): Wang, Liehui 王列辉

Language: Chinese

Keywords: social; economic; region

2038

ID: 2038

"New wine in old bottels? Making and reading an illustrated magazine from late 19th-century Shanghai"

Year: 2007

Type: Book chapter

Author(s): Kim, Nany

Language: English

Keywords: cultural; culture; press

   
883 results (1/10 pages)     12345678910       
filter by Full reference  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.09s