AND
34 documents
return to data set
   
34 results (1/1 page)          
filter by Full reference  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
ID Title Year Type Author(s) Language Keywords 
2263"'Haishang hualie zhuan' qinglou shijie de dushi wenhua tezheng" 《海上花列传》青楼世界的都市文化特征 (Metropolitan Culture Characters in the 'Flowers of Shanghai' novel)Journal articleFan, Yumei 樊玉梅,Liu, Shangsheng 刘上生Chinesewoman; gender; prostitution; literature; cultural; social; pdf
2078"A Decisive Turning Point in Sino-Japanese Relations: The 'Senzaimaru' Voyage To Shanghai of 1862"2008Journal articleFogel, Joshua A.Englishforeign; social
3156"A Study of Daily Life in Shanghai during the Isolated Island Period"2014Journal articleFei, YaoEnglishwar; civilian:military; Sino-Japanese War; armed forces; government
1900"Bashi yu dihuo yundong zhong de jiang-zhe shangren: yi 'wusi', 'wusa' wei zhongxin" 罷市與抵貨運動中的江浙商人: 以'五四','五卅'為中心2003Journal articleFeng Xiaocai 馮筱才Chinesesocial; political; foreigners
2123"Common Sense in Shanghai: The Shanghai General Chamber of Commerce and Political Legitimacy in Republican China"2000Journal articleFox, JosephineEnglishsocial; political
2131"Construction methods for the Shanghai Stock Exchange Indexes: 1870-1940"Journal articleFan, WenzhongEnglisheconomic
2285"Expo 2010: A Historical Perspective" 2010Journal articleFERNSEBNER, SUSAN R.Englishurban; economic; foreigner
1899"Hu an jiaoshe, wusa yundong yu yi jiu er wu nian de zhizhengfu" 滬案交涉,五卅運動與一九二五年的執政府2004Journal articleFeng Xiaocai 馮筱才Chinesepolitical; education; municipal; foreigner
2262"Jindai shanghai kouan shichang dui neidi shichang de fushe he zhidao" 近代上海口岸市场对内地市场的辐射和制导 (Modern Shanghai Port Market and its impact on Inland Market)2004Journal articleFan, Weiguo 樊衛國Chineseeconomic; region; space
171"Kokusai renmei hoken kikan to shanhai no eisei: 1930 nenda no korera yobo” 国際連盟保健機関と上海の衛生:1930年代のコレラ予防 [The League of Nations Health Organization and public health in Shanghai: the cholera prevention movement of the 1930's]2004Journal articleFukushi, Yūki   福士由紀Japanesesocial; health; hygiene; state; power;
2143"Lüelun jindai shanghai tongye yegui zhi biange" 略論近代上海同業業規之變革 (A discussion of the evolution of industry regulations in modern Shanghai)2009Journal articleFan, Weiguo 樊衛國Chineseeconomic; social
1898"Mingshi. zhengzhi. renshi. Guanyu minchu shangren tuantishi yanjiu de ji dian sikao" 名實.政治.人事. 關於民初上海商人團體史的幾點思考2006Journal articleFeng Xiaocai 馮筱才Chinesesocial; political
2264"Minguo shiqi shanghai shangbiao susong an xiushi" 民国时期上海商标诉讼案透视 (Insight in to litigation cases of trademark in Shanghai in the Republican period)Journal articleFeng, Qiuji 冯秋季Unknowneconomic; legal; pdf
2265"Riben shituan dui qing mo shanghai shehui de guancha" 日本使团对清末上海社情的观察 (The Japanese Diplomatic Envoy's Observation of Shanghai society in Late Qing Dynasty)2001Journal articleFeng, Tianyu 冯天瑜Chineseforeigner; social; pdf
1897"Shanghai ciaceng minzhong dui wusi yundong de fanying: yi 'riren zhidu' fengchao wei zhongxin" 上海下層民衆對五四運動的反應: 以'日人置毒'風潮為中心 2005Journal articleFeng Xiaocai 馮筱才Chinesesocial; labor; foriegners; political
165"Shanghai-Japan": The Japanese Residents' Association of Shanghai”,2000Journal articleFogel, Joshua A.Englishforeigners; social; Japan
2121"The origins and development of the national salvation movement in Shanghai, 1931-1937"1991DissertationFrancis, Lesley Jean 范麗珍Englishpolitical; education; university
170Between Shanghai and Hong Kong: The Politics of Chinese Cinemas,2003BookFu, PoshekEnglishculture; war; movie; cinema
1893Minkoku ki chūgoku no gaimai yuniū to sore o megu sho mondai. Aji kōekiron to chūgoku 民国期中国の外米輸入とそれをめぐる諸問題2003Journal articleFurukawa, Maki  古川真紀Japaneseeconomic
862Nitchū Sensō to Shanhai soshite watakushi : Chūgoku kin-gendaishi ronshū / 日中戦争と上海, そして私 : 古厩忠夫中国近現代史論集2004BookFurumaya, Tadao 古厩忠夫Japanesewar
169Passivity, resistance, and collaboration: intellectual choices in occupied Shanghai, 1937-1945, 1993BookFu, PoshekEnglishpolitical; elites; war;
863Riben xue zhe lun Shanghai shi / 日本学者论上海史1993BookFurumaya, Tadao 古厩忠夫Chinesesocial; foreigners; war
164The Quest for Status: Polish Jewish Refugees in Shanghai, 1941-1949,1998Journal articleFiszman, Joseph R.Englishforeigners; jews; Poland;
2302The Sing-song Girls of Shanghai : The pioneering work of modern popular fiction2008Journal articleFan, BoqunEnglishculture; social; cultural; women
1996Wan Qing Shanghai de gong gong ling yu (1895-1911) 晚清上海的公共领域(1895-1911)2007BookFang Ping 方平Chinesecultural; political; social
2084« Japanese occupation, Shanghai exiles, and postwar Hong Kong cinema »2008Journal articleFu, PoshekEnglishcultural; war
163“A night in Shanghai: Nightlife and modernity in semicolonial China, 1919-1937”, 2001DissertationField, Andrew DavidEnglishculture; social; entertainment;
166“Common Sense in Shanghai: The Shanghai General Chamber of Commerce and Political Legitimacy in Republican China”,2000Journal articleFox, JosephineEnglishpolitical; elites:trade; commerce; state; power
162“In Search of the Shanghai Connection”, 1985Journal articleFewsmith, JosephEnglishpolitical; elites;
168“Mobilizing And Movement: Cotton Mill Foremen in the Shanghai Strikes of 1925”,1994Journal articleFrazier, Martin.Englishsocial; labor; workers;
161“Qingdai huizhou shangbang de cishan sheshi: yi jiangnan wei zhongxin” [Philanthropic enterprises of the Huizhou merchants in the Qing period: focusing on Jiangnan],1999Journal articleFan, JinminChinesesocial; elites;
167“Smoking out the enemy: The National Goods Movement and the advertising of nationalism in China, 1880—1937”, 1999DissertationFraser, David EmbreyEnglishsocial; economy; elites; media; press
1775《海上花列传》青楼世界的都市文化特征 (Metropolitan Culture Characters in the Whorehouse World of Flowers in Shanghai)2006Journal articleFan Yu–mei 樊玉梅 ; LIU Shang–sheng 刘上生Chinesesocial; prostitution; culture; literature
1785民国时期上海商标诉讼案透视 (Insight into litigation cases of trademark in Shanghai in the Period of the Republic of China)2005Journal articleFeng Qiu-ji 冯秋季Chineseeconomic; social; legal; justice
   
34 results (1/1 page)          
filter by Full reference  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.048s