AND
439 documents
return to data set
   
439 results (6/8 pages)     12345678       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Shanghai guohuo changshang minglu 上海国货厂商名录1947Shanghai shi shanghui 上海市商会
Shanghai guohuo gongchang diaocha lu 上海国货工厂调查录1934Liu Tiesun 刘铁孙; Wang Jiadong 王家栋; Liu Dajun 刘大钧
Shanghai che bing qu yu jie guan shi lu 上海撤兵區域接管實錄Wu, Hong 吳宏
Kōan kiroku 13 考案記錄. 第13回1930Rikugun Zōheishō 陸軍造兵廠 (ed.)This is a series of training manuals for various weapons produced between 1927 and 1935 by the Japanese Imperial Army.
Life of James Henderson. Medical missionary to China1873Henderson, James
20世纪中国翻译史2005Fang,Huawen 方华文
Wan qing nü xing yu jin dai zhongguo 晚清女性与近代中国2004Xia, Xiaohong 夏晓虹
Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰1988Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明
Zhongguo de fu nü yu cai chan 中国的妇女与财产2003Bai,Kai 白凯
Huanghe bian de Zhongguo 黄河边的中国2000Huang, Jinqing 黄锦清
Pin wei she hua 品味奢华2008Wu, Renshu 巫仁恕
Jin dai Zhongguo she hui de xin chen dai xie 近代中国社会的新陈代谢1992Chen, Xulu 陈旭麓
Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国2007Yang, Tianshi 杨天石
Jun shi jin dai hua yu Zhongguo ge ming 军事近代化与中国革命1994Feng, Zhaoji 冯兆基
Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国2007Yang, Tianshi 杨天石
Tou shi lao shang hai 透视老上海2004Xiong, Yuezhi 熊月之 高纲博文
Zhongguo shang ye shi 中国商业史1936Wang, Xiaotong 王孝通
Jin dai Shanghai tan suo lu 近代上海探索录1994Tang, Zhenchang 唐振常
Min zu zi ben chuang ban he jing ying de gong ye 民族资本创办和经营的工业1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Di guo zhu yi dui Zhongguo gong kuang shi ye de qin lüe he long duan 帝国主义对中国工矿事业的侵略和垄断1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Qing zheng fu、Beiyang zheng fu he Guomindang guan liao zi ben chuang ban he long duan de gong ye 清政府、北洋政府和国民党官僚资本创办和垄断的工业1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Zhongguo gong ye de te dian、zi ben、jie gou deng he gong ye zhong ge hang ye gai kuang 中国工业的特点、资本、结构等和工业中各行业概况1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Zhongguo jin dai si xiang yu xue shu de xi pu 中国近代思想与学术的系谱2001Wang Fansen 王汎森
Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论2003Wang ermin 王尔敏
Liang Qichao yu zhongguo jin dai si xiang 梁启超与中国近代思想1986Joseph R. Levenson
Jiu fu yu min - Shanghai qian zhuang piao tu shi 九府裕民—上海钱庄票图史2002Fu Weiqun 傅为群
Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史2005Zhao Rongguang 赵荣光
Twentieth century impressions of Hongkong, Shanghai, and other treaty ports of China: their history, people, commerce, industries, and resources1908Wright, Arnold ; Cartwright, H A
Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史1928Tang, Shouchang 唐守常
Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史2004Jonathan D. Spence
Zhongguo xin wen yu lun shi 中国新闻舆论史2008Lin, Yutang 林语堂
Xi qu you ling shi 戏曲优伶史1995Sun, Chongtao 孙崇涛;Xu, Hongtu 徐宏图
Liu min shi 流民史1997Lu, Deyang 陆德阳
Hui se Shanghai, 1937-1945-- Zhongguo wen ren de yin tui, fan kang yu he zuo 灰色上海,1937-1945, 中国文人的隐退、反抗与合作2012Fu, Baoshi 傅葆石
Hu jinquan tan dian ying 胡金铨谈电影2011Hu, Jinquan 胡金铨
Xin zhongguo dian ying shi 新中国电影史2002Yin, Hong 尹鸿;Ling, Yan 凌燕
Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史2002GUAN, Wei 关卫
The Jacquinot safe zone Wartime refugees in Shanghai2008Marcia R.Ristaino
Shanghai long tang 上海弄堂1997LUO, xiaowei 罗小未
Wei xian de yu yue- 20 shi ji Shanghai de chang ji wen ti yu xian dai xing 危险的愉悦-20世纪上海的娼妓问题与现代性2003Gail Hershatter
Lao Shanghai su yu tu shuo da quan 老上海俗语图说大全2004MENG, Zhaochen 孟兆臣
Building Shanghai: The Story of China's Gateway2013 Edward Denison; Guang Yu Ren
Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究2009岛田虔次
Ju long de tui bian 巨龙的蜕变Jiang Zhushan 蒋竹山;Chen Junqiang 陈俊强;Li Junshan 李君山;Yang Weizhen 杨维真
Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像2012约翰·汤姆逊
Zuo tu you shi yu xi xue dong jian - Wan qing hua bao yan jiu 左图右史与西学东渐-晚清画报研究2008Chen Pingyuan 陈平原
Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China1992Huang Guangyu (ed.) 黃光域
Report for the year 1915 and Budget for the year 19161916Shanghai Municipal Council
Report for the year 1916 and Budget for the year 19171917Shanghai Municipal Council
Report for the year 1921 and Budget for the year 19221922Shanghai Municipal Council
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
   
439 results (6/8 pages)     12345678       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.032s