AND
392 documents
return to data set
   
392 results (1/7 pages)     1234567       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Zuo tu you shi yu xi xue dong jian - Wan qing hua bao yan jiu 左图右史与西学东渐-晚清画报研究2008Chen Pingyuan 陈平原
Zui xin shanghai zhi nan 最新上海指南1946Leng Shengwu 冷省吾
Zui xin shanghai zhi nan 最新上海指南1947Shen Yu 沈宇
Zui jin shanghai jin rong shi 最近上海金融史1926Xu, Jiqing 徐寄廎; Yong, Jia 永嘉
Zui jin Shanghai jin rong shi fu kan zhi yi 最近上海金融史附刊之一1933Xu, Jiqing 徐寄廎
Zu jie yu Zhongguo 租界與中國1969Gu, Qizhong 顧器重
Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史2004Jonathan D. Spence
Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像2012约翰·汤姆逊
Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史2005Zhao Rongguang 赵荣光
Zhongguo xin wen yu lun shi 中国新闻舆论史2008Lin, Yutang 林语堂
Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史1928Tang, Shouchang 唐守常
Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究2009岛田虔次
Zhongguo shang ye shi 中国商业史1936Wang, Xiaotong 王孝通
Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰1988Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明
Zhongguo kang zhan shi 中國抗戰史1969Feng, Zichao 馮子超
Zhongguo jin dai si xiang yu xue shu de xi pu 中国近代思想与学术的系谱2001Wang Fansen 王汎森
Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论2003Wang ermin 王尔敏
Zhongguo gu jin di ming da ci dian 中國古今地名大辭典1931
Zhongguo gong ye de te dian、zi ben、jie gou deng he gong ye zhong ge hang ye gai kuang 中国工业的特点、资本、结构等和工业中各行业概况1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Zhongguo di ming yan bian shou ce (1912 nian yi lai sheng shi xian xin lao di ming) 中國地名演變手冊 (1912年以來省市縣新老地名)2001Zhang Zhiqiang 張志强, Chen Li 陳 利, Gao Feng 高 鋒, Zhang Ligong 張立功 (eds.)
Zhongguo de fu nü yu cai chan 中国的妇女与财产2003Bai,Kai 白凯
Zhongguo binyiguan yiji gufen youxian gongsi gaiyao 中國殯儀館儀記股份有限公司概要1933

Advertising prospectus of the China Funeral Directors.

Zhong Ying Fa wai jiao ci dian 中英法外交詞典 民國14年1969
Zhong Ri zhan zheng zi liao 中日戰爭資料1967Shen, Yunlong 沈雲龍 主編; Yi ming ji 佚名輯
Zhong ri shang hai ting zhan ji ri fang che jun xie ding 中日上海停战及日方撤军协定1932
Zhan shi shanghai jing ji. di 1 ji 战时上海经济. 第1辑1945Tang Xinyi 汤心仪
Zai shanhai hōjin jinkō jittai chōsahyō 在上海邦人人口実態調查表 1945Daitōashō Sōmukyoku 大東亜省総務局調查課
You hu zhi nan 遊滬指南1942Ji Longsheng 鷄籠生
Ying ruan za zhi 瀛壖杂志1989Wang, Tao 王韬
Yi jiu san san nian zhi Shanghai jiao yu 1933年之上海教育1934
Ye Shanghai 夜上海 [五幕劇] [wu mu ju]1939Ling Yu, pseud. 于伶
Xin zhongguo dian ying shi 新中国电影史2002Yin, Hong 尹鸿;Ling, Yan 凌燕
Xi qu you ling shi 戏曲优伶史1995Sun, Chongtao 孙崇涛;Xu, Hongtu 徐宏图
Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史2002GUAN, Wei 关卫
Who's who in China. Biographies of Chinese leaders 中國名人錄1936Powell, John Benjamin
Who's who in China (Biographies of Chinese) 中國名人錄1926Powell, John Benjamin
Wending gong Xu Shanghai zhuan lue 文定公徐上海传略1933Xu, Zongze 徐宗澤
Wei xian de yu yue- 20 shi ji Shanghai de chang ji wen ti yu xian dai xing 危险的愉悦-20世纪上海的娼妓问题与现代性2003Gail Hershatter
Wan qing nü xing yu jin dai zhongguo 晚清女性与近代中国2004Xia, Xiaohong 夏晓虹
Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China1992Huang Guangyu (ed.) 黃光域
Wadachi no ato : Shina jihen jūgun kinen shashin shō shanhai yori gishō made 轍蹟 : 支那事変従軍記念写真抄上海より宜昌まで 1942
Untitled album - Photographs of Shanghai and Canton (Guangzhou)1876Drew, Edward Bangs
Untitled album - Photographs of Shanghai and Canton (Guangzhou)1876Drew, Edward Bangs
Untitled album - Photographs of Canton and environs1893Drew, Dora May
Twentieth century impressions of Hongkong, Shanghai, and other treaty ports of China: their history, people, commerce, industries, and resources1908Wright, Arnold ; Cartwright, H A
Tourist Guide to Shanghai - North China1930California Directory Association
Tou shi lao shang hai 透视老上海2004Xiong, Yuezhi 熊月之 高纲博文
Tong ji biao zhong zhi Shanghai 统计表中之上海1932Luo, Zhiru 罗志如
The Sino-Western miscellany : being historical notes about foreign life in China. Vol. 2, The origins of the roads and roadnames in foreign Shanghai: the French concession.1993Haan, J.H.
The origin and development of the Chinese Customs Service, 1843-1911. An historical outline1939Wright, Stanley F.
The minutes of the Shanghai Municipal Council - 1940-19432001Shanghai Municipal Council

The minutes of the Shanghai Municipal Council offer a detailed view of the internal management of municipal affairs in the International Settlement of Shanghai from 1854 to 1943.

The minutes of the Shanghai Municipal Council - 1936-19392001Shanghai Municipal Council

The minutes of the Shanghai Municipal Council offer a detailed view of the internal management of municipal affairs in the International Settlement of Shanghai from 1854 to 1943.

The minutes of the Shanghai Municipal Council - 1933-19352001Shanghai Municipal Council

The minutes of the Shanghai Municipal Council offer a detailed view of the internal management of municipal affairs in the International Settlement of Shanghai from 1854 to 1943.

The minutes of the Shanghai Municipal Council - 1931-19322001Shanghai Municipal Council

The minutes of the Shanghai Municipal Council offer a detailed view of the internal management of municipal affairs in the International Settlement of Shanghai from 1854 to 1943.

The minutes of the Shanghai Municipal Council - 1928-19302001Shanghai Municipal Council

The minutes of the Shanghai Municipal Council offer a detailed view of the internal management of municipal affairs in the International Settlement of Shanghai from 1854 to 1943.

The minutes of the Shanghai Municipal Council - 1925-19272001Shanghai Municipal Council

The minutes of the Shanghai Municipal Council offer a detailed view of the internal management of municipal affairs in the International Settlement of Shanghai from 1854 to 1943.

The minutes of the Shanghai Municipal Council - 1922-19242001Shanghai Municipal Council

The minutes of the Shanghai Municipal Council offer a detailed view of the internal management of municipal affairs in the International Settlement of Shanghai from 1854 to 1943.

The minutes of the Shanghai Municipal Council - 1920-19212001Shanghai Municipal Council

The minutes of the Shanghai Municipal Council offer a detailed view of the internal management of municipal affairs in the International Settlement of Shanghai from 1854 to 1943.

The minutes of the Shanghai Municipal Council - 1917-19192001Shanghai Municipal Council

The minutes of the Shanghai Municipal Council offer a detailed view of the internal management of municipal affairs in the International Settlement of Shanghai from 1854 to 1943.

The minutes of the Shanghai Municipal Council - 1914-19162001Shanghai Municipal Council

The minutes of the Shanghai Municipal Council offer a detailed view of the internal management of municipal affairs in the International Settlement of Shanghai from 1854 to 1943.

   
392 results (1/7 pages)     1234567       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.091s