AND
7 documents
return to data set
   
7 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Wending gong Xu Shanghai zhuan lue 文定公徐上海传略1933Xu, Zongze 徐宗澤
Wadachi no ato : Shina jihen jūgun kinen shashin shō shanhai yori gishō made 轍蹟 : 支那事変従軍記念写真抄上海より宜昌まで 1942
Wan qing nü xing yu jin dai zhongguo 晚清女性与近代中国2004Xia, Xiaohong 夏晓虹
Wei xian de yu yue- 20 shi ji Shanghai de chang ji wen ti yu xian dai xing 危险的愉悦-20世纪上海的娼妓问题与现代性2003Gail Hershatter
Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China1992Huang Guangyu (ed.) 黃光域
Who's who in China. Biographies of Chinese leaders 中國名人錄1936Powell, John Benjamin
Who's who in China (Biographies of Chinese) 中國名人錄1926Powell, John Benjamin
   
7 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.046s