AND
15 documents
return to data set
   
15 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Jiu Shanghai de bang hui 舊上海的幫會1986Shanghai wen shi zi liao wei yuan hui 上海文史資料委員會
Jin dai Shanghai di qu jing ji shi liao xuan ji 近代上海地区经济史料选辑(1840-1949)1984Huang, Wei 黄苇; Xia, Lingen 夏林根
Jin dai shanghai jian zhu shi gao 上海近代建筑史稿1988Chen, Chongzhou 陈重周 Zhang, Ming 章明
Jiu Shanghai ren kou bian qian de yan jiu 旧上海人口变迁的研究1980Zou Yiren 邹依仁
Jin dai mi mi she hui shi liao 近代秘密社會史料1969Xiao,Yishan 蕭一山
Jin wu nian lai Shanghai zhi lao zi jiu fen 近五年业上海之劳资纠纷 Industrial disputes in Shanghai since 19281934Shanghai shi zheng fu she hui ju 上海市政府社會局
Jin wu nian lai Shanghai zhi lao zi jiu fen 近五年來上海之勞資糾紛 Industrial disputes in Shanghai since 1928 1934Shanghai shi zheng fu she hui ju 上海市政府社會局 Bureau of Social Affairs, the City Government of Greater Shanghai.
Jūnigatsu yōka no shanhai 十二月八日の上海1943Hikaru Nishikawa 西川光
Jihenka no Shanhai gaikan 事変下の上海槪観 1940Tōyō Kyōkai Chōsabu 東洋協会調查部編
Jihen no Shanhai shōkōgyō ni oyoboseru eikyō to honpōhin no shōrai 事變の上海商工業に及ぼせる影響と本邦品の將來. 1932Ōsaka-shi Sangyōbu Bōekika 大阪市產業部貿易課
Jin dai Zhongguo she hui de xin chen dai xie 近代中国社会的新陈代谢1992Chen, Xulu 陈旭麓
Jun shi jin dai hua yu Zhongguo ge ming 军事近代化与中国革命1994Feng, Zhaoji 冯兆基
Jin dai Shanghai tan suo lu 近代上海探索录1994Tang, Zhenchang 唐振常
Jiu fu yu min - Shanghai qian zhuang piao tu shi 九府裕民—上海钱庄票图史2002Fu Weiqun 傅为群
Ju long de tui bian 巨龙的蜕变Jiang Zhushan 蒋竹山;Chen Junqiang 陈俊强;Li Junshan 李君山;Yang Weizhen 杨维真
   
15 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
 
© 2003-2021 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


Page rendering in 0.051s