386 documents
返回数据集
   
386 results (1/7 pages)     1234567       
filter by 题名  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [none] 
题名 出版年代 作者 摘要 
Records of the Shanghai Municipal Police 1894-19491993National Archives and Records Administration

INTRODUCTION

On the 67 rolls of this microfilm publication, M1750, are reproduced some of the

...
Shanghai 1927-1937. Elites locales et modernisation dans la Chine nationaliste1991Christian Henriot
Atlas de Shanghai. Espaces et représentations, de 1849 à nos jours1999Christian Henriot & Zheng Zu'an
Shanghai land assessment schedule1882Shanghai Municipal Council
Shanghai land assessment schedule1876Shanghai Municipal Council
Schedule and report of the general land assessment committee of 18691869Shanghai Municipal Council
Shanghai chebing quyu jieguan shilu 上海撤兵區域接管實錄1932Shanghai chebing quyu jieguan weiyuanhui 上海撤兵區域接管委員會
Handbook on Japanese military forces, 19441944U.S. War Department
Shanhai fukin no kaisen : tsuketari Shanhai jiken ni okeru shinagun no kōdō 上海附近ノ會戰: 附上海事件ニ於ケル支那軍ノ行動1935Sanbō Honbu 參謀本部
Shanghai shi gong jie ren wu zhi 上海市工界人物誌1947Le Deqing 樂德卿(主編)
Who's who in China (Biographies of Chinese) 中國名人錄1926Powell, John Benjamin
Hu nan qu di ji tu 沪南区地籍图1933Tu di ju 土地局
Who's who in China. Biographies of Chinese leaders 中國名人錄1936Powell, John Benjamin
Shanhai yōran 上海要覽1939Shanhai Nihon Shōkō Kaigisho 上海日本商工會議所
Shanhai keizai teiyō 上海經濟提要1941Shanhai Nihon Shōkō Kaigisho 上海日本商工會議所
Shanghai lü shi gong hui hui yuan lu 上海律師公會會員錄1948Shanghai lü shi gong hui 上海律師公會
Shanghai shi gong jie ren wu zhi 上海市工界人物志1947Le Deqing (ed.) 樂德卿
Shanghai wan guo shang tuan zhong hua dui zhi er shi nian 上海万国商团中华队之二十年 (Twenty years of the Chinese Corpsmen in the Shanghai Volunteer Corps)1924Shanghai wan guo shang tuan 上海万国商团
Shanghai 1927-1937. Elites locales et modernisation dans la Chine républicaine1991Henriot, Christian
Service List, 1948 海關職員提名錄1948Staff Secretariat, Inspectorate General of Customs 海關總稅務司署人事科

This document provides the full list of the staff of the Chinese Maritime Customs, both in Chinese and English, as well

...
Service List 海關職員提名錄1947Staff Secretariat, Inspectorate General of Customs 海關總稅務司署人事科

This document provides the full list of the staff of the Chinese Maritime Customs, both in Chinese and English, as well

...
Shanhai Nihon Shōkō Kaigisho nenpō 上海日本商工会議所年報1929Shanhai Nihon Shōkō Kaigisho 上海日本商工会議所
Shanhai Nihon Shōkō Kaigisho nenpō 上海日本商工会議所年報1942Shanhai Nihon Shōkō Kaigisho 上海日本商工会議所
Shanhai beishi chōsa 上海米市調查1939Shakai Keizai Chōsajo 社會經濟調查所
Zhongguo binyiguan yiji gufen youxian gongsi gaiyao 中國殯儀館儀記股份有限公司概要1933

Advertising prospectus of the China Funeral Directors.

A visit to India, China, & Japan in the year 18531855Taylor, Bayard
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Shang hai dao qi 上海道契 (一八四七--一九一一) 2005Cai Yutian (ed.) 蔡育天
Report for the year 1921 and Budget for the year 19221922Shanghai Municipal Council
Report for the year 1916 and Budget for the year 19171917Shanghai Municipal Council
Report for the year 1915 and Budget for the year 19161916Shanghai Municipal Council
Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China1992Huang Guangyu (ed.) 黃光域
Zuo tu you shi yu xi xue dong jian - Wan qing hua bao yan jiu 左图右史与西学东渐-晚清画报研究2008Chen Pingyuan 陈平原
Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像2012约翰·汤姆逊
Ju long de tui bian 巨龙的蜕变Jiang Zhushan 蒋竹山;Chen Junqiang 陈俊强;Li Junshan 李君山;Yang Weizhen 杨维真
Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究2009岛田虔次
Building Shanghai: The Story of China's Gateway2013 Edward Denison; Guang Yu Ren
Lao Shanghai su yu tu shuo da quan 老上海俗语图说大全2004MENG, Zhaochen 孟兆臣
Wei xian de yu yue- 20 shi ji Shanghai de chang ji wen ti yu xian dai xing 危险的愉悦-20世纪上海的娼妓问题与现代性2003Gail Hershatter
Shanghai long tang 上海弄堂1997LUO, xiaowei 罗小未
The Jacquinot safe zone Wartime refugees in Shanghai2008Marcia R.Ristaino
Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史2002GUAN, Wei 关卫
Xin zhongguo dian ying shi 新中国电影史2002Yin, Hong 尹鸿;Ling, Yan 凌燕
Hu jinquan tan dian ying 胡金铨谈电影2011Hu, Jinquan 胡金铨
Hui se Shanghai, 1937-1945-- Zhongguo wen ren de yin tui, fan kang yu he zuo 灰色上海,1937-1945, 中国文人的隐退、反抗与合作2012Fu, Baoshi 傅葆石
Liu min shi 流民史1997Lu, Deyang 陆德阳
Xi qu you ling shi 戏曲优伶史1995Sun, Chongtao 孙崇涛;Xu, Hongtu 徐宏图
Zhongguo xin wen yu lun shi 中国新闻舆论史2008Lin, Yutang 林语堂
Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史2004Jonathan D. Spence
Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史1928Tang, Shouchang 唐守常
Twentieth century impressions of Hongkong, Shanghai, and other treaty ports of China: their history, people, commerce, industries, and resources1908Wright, Arnold ; Cartwright, H A
Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史2005Zhao Rongguang 赵荣光
   
386 results (1/7 pages)     1234567       
filter by 题名  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [none] 
 
© 2003-2016 IrAsia - Projet Director: Pr. Christian Henriot
Site created by Gérald Foliot with webActors - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang
Select language : English | 简体字 | 繁體字


页面正在处理中 0.03s